Неделя 05, Февруари 2023г.

ЦДГ №2 "Незабравка" се намира в един от старите квартали на град Хасково. Разполага с помещения, отговарящи на всички изисквания за пълноценно отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст. Предпочитана и търсена, в нея се отглеждат, възпитават и обучават 160 деца, разпределени по възраст в 6 групи.

Старанието на екипа ни е насочено към:

- да отстояваме имиджа си на градина, която е желана и привлекателна за всяко дете

- качествено възпитание и обучение

- разнообразие от дейности за развитие творческия потенциал на децата

Цел: Развитие на интелектуалните и физически способности на детето чрез търсене на единство и хармония в неговото умствено и духовно израстване в съвременното свободно общество.

Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.