Петък 09, Декември 2022г.

                                                    ДЕТСКО ПОРТФОЛИО

 

ТИТУЛНА СТРАНИЦА – ИМЕ И ЛОГО НА ГРУПАТА ; УЧИТЕЛИ

 

 

Раздел І – Информация за детето

 1. Запознайте се с мен

 

Аз се казвам ..............................На.................години съм.

/ Тук могат да се приложат снимки на детето като бебе и сега, място на раждане, да се опишат интересни факти от детството му/

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 1. Моят свят

Мама се казва ....................и работи като....................

Татко се казва.................... и работи като ...................

Моята сестра се казва ..................................................

Моят брат се казва ........................................................

Моята любима играчка е ..............................................

Моето любимо занимание е .........................................

    / информация за родителите, братя и сестри, баба и дядо, приятели,семейни празници, любими занимания в семейството, родословно дърво, екскурзии, впечатления на детето, любими игри с приятели и др./

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 1.   Светът около мен

          Моят роден град е ...................

          Моята детска градина е .................

          Групата ми се казва ........................

/ Тук учителите да  включат информация за индивидуалността, чувствата, характера и поведението на детето в детската градина, за адаптацията и социализацията му, какви умения за всекидневния живот и отношения към света и хората се формират у детето/

         АЗ знам и мога................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

/ познавателни и творчески дейности в които Вие като родители и Вие като учители включвате детето, какви знания и умения се стараете да научи, какви ценности искате формирате и др./

 

 1. Моите интереси

Обичам

 • да играя с ..............................................
 • да гледам детски филмчета.................
 • да разглеждам детски книжки.............
 • да рисувам, конструирам .....................
 • да слушам музика, приказки ..............

 

    Моите приятели са ........................................................

 

            Любимата ми приказка е ..............................................

  

            Любимият ми герой  е ..................................................

 

            Любимият ми филм е ....................................................

/педагогически  наблюдения за индивидуалността на детето, неговите способности и интереси, неговите успехи и затруднения, неговите предпочитания и дейности в / извън детската градина/

 

  Аз знам и мога ..................................................................

/ Учителите да акцентират на формирането на ключови компетентности при престоя на детето в детската градина, да представят своите виждания за социалното, емоционалното, познавателното и комуникативно развитие на детето и готовността му за училище/ .................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Анкета с родителите
 2. Празници в групата и детската градина

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ  ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

 1. Моето творчество- / рисунки, апликации и др.творчески продукти/
 2. Моите постижение -/ резултати от входно-изходна диагностика на детето, грамоти, награди и удостоверения/
 3. Аз научих за ........................................................................../по темата на идейния проект на детската градина и мини проекта на детската група за съответната учебна година/

 

ІІІ. ОБОБЩЕНИЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

 1. Препоръки за насърчаване и мотивиране на детето за дейности, стимулиращи неговото личното, емоционално и социално развитие.

 

                                         

Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.